Aktualności

Katarzyna Bojarska

Instytut Ochrony Przyrody PAN


Doświadczenie w pracy z wilkami

Tropienia na śniegu, odłowy (pułapki i fladry), telemetria, badania diety wilków, symulacje wycia.

Projekty / Publikacje dotyczące wilków

Hubert Fedyń

Regionalna dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie


Doświadczenie w pracy z wilkami

Weryfikacja szkód wyrządzanych przez wilki wśród zwierząt gospodarskich.

Roman Gula

Muzeum i Instytut Zoologii PAN


Doświadczenie w pracy z wilkami

Tropienia na śniegu, odłowy (pułapki i fladry), usypianie wilków, radiotelemetria wilków, stymulacje wycia, weryfikacja szkód wyrządzanych przez wilki wśród zwierząt gospodarskich.

Projekty / Publikacje dotyczące wilków

Joanna Harmuszkiewicz

Nadleśnictwo Augustów


Doświadczenie w pracy z wilkami
Tropienia na śniegu, poszukiwania śladów bytowania wilków (znakowanie, odchody, ofiary, nory), badania diety wilków, stymulacje wycia

Projekty / Publikacje dotyczące wilków

Jacek Major


Doświadczenie w pracy z wilkami
Tropienia, stymulacje wycia i foto-pułapki

Projekty
2016 – obecnie: Monitoring wilków w Regionie Świętokrzyskim

Marcin Matysek

Park Narodowy „Ujście Warty” i Instytut Ochrony Przyrody PAN


Doświadczenie w pracy z wilkami
Tropienia na śniegu, poszukiwania śladów bytowania wilków, rozpoznawania tropów i odchodów wilczych, zastosowanie fotopułapek do rejestracji zachowania wilków.

Projekty / Publikacje dotyczące wilków

Artur Milanowski

Nadleśnictwo Suchedniów


Doświadczenie w pracy z wilkami

Tropienia na śniegu, rozpoznawania tropów i odchodów wilczych, rozpoznawanie ofiar wilków, stymulacje wycia.

Projekty / Publikacje dotyczące wilków

Henryk Okarma

Instytut Ochrony Przyrody PAN


Doświadczenie w pracy z wilkami

Odłowy (pułapki i fladry), usypianie wilków, radiotelemetria wilków (VHF i GPS), tropienia, zależności z gatunkami łownymi.

Projekty / Publikacje dotyczące wilków

Bartosz Pirga

Bieszczadzki Park Narodowy


Doświadczenie w pracy z wilkami

Tropienia na śniegu, odłowy wilków w pułapki pętlowe, telemetria VHF/GPS/GSM, poszukiwanie śladów bytowania wilków (np. tropy, odchody, ofiary, miejsca odpoczynku, nory), zastosowanie fotopułapek do rejestracji zachowania wilków, stymulacje wycia, weryfikacja szkód wyrządzanych przez wilki wśród zwierząt gospodarskich.

Projekty / Publikacje dotyczące wilków

Maciej Romański

Wigierski Park Narodowy


Doświadczenie w pracy z wilkami
Tropienia, poszukiwania odchodów, wykorzystanie foto-pułapek do monitoringu wilków.

Projekty

Przemysław Wasiak

Bieszczadzki Park Narodowy


Doświadczenie w pracy z wilkami

Odłowy wilków w sieci (fladry) i za pomocą pułapek pętlowych. Telemetria radiowa (VHF) oraz satelitarna GPS/GSM. Usypianie odłowionych wilków, zakładanie i konfiguracja nadajników GPS. Tropienia, obserwacje, rejestracja śladów bytowania. Monitoring wilczych ścieżek za pomocą fotopułapek.

Projekty

Jörn Theuerkauf

Muzeum i Instytut Zoologii PAN


Doświadczenie w pracy z wilkami

Tropienia na śniegu, odłowy (pułapki i fladry), usypianie wilków, radiotelemetria wilków, stymulacje wycia.

Projekty / Publikacje dotyczące wilków