Aktualności

WilkNet jest inicjatywą integrującą osoby zaangażowane w badania, monitoring i ochronę wilków w Polsce. Uczestnictwo w sieci WilkNet wiąże się ze zobowiązaniem do przekazywania i zamieszczania na naszej stronie wiadomości z projektu lub regionu. Informacje o członkach WilkNetu umieszczone są zakładce WilkNet.  Do udziału w WilkNecie zachęcamy zarówno naukowców, pracowników administracji związanej z ochroną przyrody, jak i przyrodników amatorów. 

Platforma internetowa WilkNetu służy wymianie bieżących informacji o projektach badawczych i monitoringowych oraz wydarzeniach związanych z ochroną wilków. Są one zamieszczane w zakładce Aktualności. Stawiamy sobie także za cel rozpowszechnianie rzetelnych informacji o biologii i ekologii wilków oraz ich ochronie. Takie materiały lub linki internetowe znajdziecie w zakładce WilkiPedia. W zakładce Projekty zestawiliśmy informacje o trwających obecnie badaniach biologii wilków, programach monitoringowych i projektach związanych z ochroną wilków. Mamy nadzieję, że lista ta będzie się rozszerzać o informacje przesyłane przez czytelników WilkNetu oraz przyszłych członków.

Zdjęcia wilków zamieszczane na stronie są fotografiami dzikich wilków wykonanymi przez członków WilkNetu i ich współpracowników, w trakcie prowadzenia badań i monitoringu.

Techniczne zaplecze strony (hosting i pomoc programistyczna) jest finansowana przez Fundację SAVE Widlife Conservation Fund Polska. Strona redagowana jest społecznie,  przez członków Wilknetu.